Energy Forecasting, Energy Monitoring | Apollo IoT
apollo-logo
Solutionsarrow-icon
Plans
About Us
phone-icon
EN | English

Take Control of Energy: Predict the Future Now

shining-icon object-contain
forecasting-lg-icon
Apollo is the Energy Management Choice of 500+ Industry Leaders
cons-and-bill-forecasting-icon
Consumption ve Fatura Forecasting
Apollo’nun Forecasting Consumption ve fatura değerleri kullanıcılarımıza bir dizi avantaj sunar. Bu tahminler, Energy Consumptionini optimize etmek, mali riskleri azaltmak ve Energy verimliliğini artırmak için önemli bir araç haline geldi.
Tahminlemenin Avantajları;
 • Bütçe Planlaması
 • Energy Verimliliği
 • Fatura Hatalarını Tespit Etme
 • Crisis Management
 • Akıllı Energy Tahminleri
  Energy Tahminleri, Consumptioni ve harcamaları daha etkili bir şekilde yönetmek için önemli bir araçtır.
  smartEnergyForecastsTitles.marketForecast-icon
  Piyasa Forecasting
  Electricity piyasının Forecasting değerleri operasyon planı için yol göstericidir. Tahminler, finansal istikrarınızı artırabilir ve sürpriz mali şokları önleyebilir.
  smartEnergyForecastsTitles.demandForecast-icon
  Demand Forecasting
  Demand tahminleri sayesinde yüksek talep dönemlerini önceden belirleyebilir ve bu dönemlerde Energy Consumptionini azaltarak mali tasarruf sağlayabilirsiniz.
  smartEnergyForecastsTitles.AIForecasts-icon
  Yapay Zeka Tahminleri
  Hammadde ve ürün değerlerinizi girerek Forecasting Consumptioninizi görebilir, beklenmeyen harcamaların önüne geçebilirsiniz.
  SSSFrequently Asked Questions
  What is OSOS? How can I access my OSOS Password?
  plus-icon
  My installation is not included in OSOS. But I want to use Apollo, what should I do?
  plus-icon
  Is the monthly rental fee charged per installation?
  plus-icon
  How can I monitor my consumption?
  plus-icon
  I have an advantage in switching to double term, what should I do?
  plus-icon
  According to what criteria does my installation fall under reactive penalty?
  plus-icon
  How can I get my incorrect invoice amount back?
  plus-icon
  How do I know if I am under compensation penalty?
  plus-icon