IoT Proje Yönetimi Metodolojileri Nelerdir?
article cover imageApollo IoT 17 Ağustos 2023

IoT Proje Yönetimi Metodolojileri Nelerdir?

article-cover-image“IoT Proje Yönetimi Metodolojileri Nelerdir?” adlı yazımızda IoT projelerinde kullanılan yönetim metodolojilerinin hangileri olduğundan bahsettik.

IoT Proje Yönetimi Metodolojileri Nelerdir?

image.png

Nesnelerin İnterneti (IoT) endüstrilerde devrim yaratmaya ve dünyamızı yeniden şekillendirmeye devam ederken, etkili proje yönetimi metodolojileri, başarılı IoT dağıtımlarının sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Birbirine bağlı cihazları, veri entegrasyonunu ve çeşitli paydaşları içeren IoT projelerinin karmaşıklığı, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle, kuruluşların zorlukların üstesinden gelmesine ve sorunsuz IoT uygulamalarını etkinleştirmesine yardımcı olabilecek çeşitli proje yönetimi metodolojileri bulunur. Peki nedir bu yöntem ve metodolojiler?

Geleneksel Proje Yönetimi ve Çevik Metodolojiler

Geleneksel proje yönetimi ve Çevik metodolojiler, her biri kendi ilke ve uygulamalarına sahip projeleri yönetmeye yönelik iki farklı yaklaşımdır. Öyleyse bu yaklaşımların her birine daha yakından bakalım.

Geleneksel Proje Yönetimi:

Genellikle şelale modeli olarak adlandırılan geleneksel proje yönetimi, sıralı ve doğrusal bir süreci izler. Aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

 • Sıralı Yaklaşım:

Projeler başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kapatma gibi sıralı aşamalara ayrılır. Her aşama tipik olarak bir sonrakine geçmeden önce tamamlanır.

 • Planlamaya Vurgu:

Görevlerin, bağımlılıkların, zaman çizelgelerinin ve kaynakların ayrıntılı olarak tanımlandığı projenin başında kapsamlı planlama yapılır. Proje, yaşam döngüsü boyunca önceden belirlenmiş planı takip eder.

 • Sabit Kapsam ve Zaman Çizelgesi:

Proje kapsamı, hedefleri ve zaman çizelgeleri erken belirlenir ve genellikle proje devam ettikten sonra değişikliklere karşı dirençlidir.

 • Dokümantasyon:

Geleneksel proje yönetimi, büyük ölçüde proje sözleşmeleri, gereksinim belgeleri ve kapsamlı proje planları gibi dokümantasyona dayanır.

 • Sınırlı Paydaş Katılımı:

Paydaş katılımı genellikle ilk planlama ve nihai teslimat aşamalarıyla sınırlıdır ve yürütme aşamasında daha az sıklıkta katılım olur.

 • Risk Yönetimi:

Olası sorunları belirlemek ve acil durum planları geliştirmek için planlama aşamasında risk analizi ve azaltma yapılır.

Geleneksel proje yönetimi, gereksinimlerin iyi tanımlanmış, kararlı ve öngörülebilir olduğu ortamlarda iyi çalışır. Özellikle inşaat, mühendislik ve imalat endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.

Çevik Metodolojiler:

Çevik metodolojiler, uyarlanabilirliği, işbirliğini ve değişime yanıt vermeyi önceliklendiren yinelemeli ve artımlı yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar, Scrum, Kanban ve Extreme Programming (XP) gibi çeşitli çerçeveleri içerir. O halde çevik metodolojilerin temel özelliklerine bakalım.

 • Yinelemeli Geliştirme:

Projeler, tipik olarak bir ila dört hafta arasında değişen kısa yinelemelere veya sprintlere ayrılır. Her yineleme, küçük, yönetilebilir görevler üzerinde çalışan işlevler arası ekipleri içerir.

 • Esneklik ve Uyarlanabilirlik:

Çevik projeler, proje yaşam döngüsü boyunca gereksinimlerde, önceliklerde ve özelliklerde ayarlamalara izin vererek değişimi benimser. Paydaşlardan gelen geri bildirimler aktif olarak aranır ve böylece sonraki yinelemelere dahil edilir.

 • Sürekli Teslimat:

Çalışan, potansiyel olarak gönderilebilir ürün artışları, her yinelemenin sonunda teslim edilir. Bu sayede, paydaşların geri bildirim sağlamasına ve geliştirme sürecinin başlarında ayarlamalar yapması sağlanır.

 • İşbirliği ve Güçlendirme:

Çevik metodolojiler, ekip üyeleri arasındaki yakın işbirliğini ve proje boyunca paydaşları dahil etmeyi vurgular. Ekip üyeleri karar verme ve kendi kendini organize etme yetkisine sahiptir.

 • Sürekli İyileştirme:

Çevik metodolojiler, ekibin neyin iyi çalıştığını görmesini sağlar. Böylece iyileştirme alanlarını yansıttığı her yinelemenin sonunda geriye dönük incelemelerle öğrenmeyi ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

 • Uyarlanabilir Planlama:

Çevik projelerin rehberlik sağlayan üst düzey bir planı vardır, ancak yeni bilgiler ortaya çıktıkça ve öncelikler değiştikçe ayrıntılı planlama yinelemeli olarak yapılır.

Çevik metodolojiler, gereksinimlerin gelişmesi muhtemel ve paydaşların geri bildirimlerinin çok önemli olduğu dinamik ve karmaşık projeler için çok uygundur. Örneğin, yazılım geliştirme, dijital ürün geliştirme ve yaratıcı endüstrilerde yaygın olarak kullanılırlar.

Hem geleneksel proje yönetimi hem de Çevik metodolojilerin unsurlarını belirli proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde birleştiren hibrit yaklaşımların da olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Nesnelerin İnterneti Dağıtımlarında Şelale Metodolojisi

Şelale metodolojisi, geleneksel bir proje yönetimi yaklaşımı olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) dağıtımlarına uygulanabilir. Bununla birlikte, şelale modelinin karmaşık ve hızla gelişen doğası nedeniyle IoT projeleri söz konusu olduğunda belirli sınırlamaları olabileceğini belirtmekte fayda var. Şelale metodolojisinin IoT dağıtımlarına nasıl uygulanabileceği aşağıda açıklanmıştır:

 • Gereksinim Toplama:

İlk aşama, IoT projesinin gereksinimlerinin toplanmasını ve belgelenmesini içerir. Bu, IoT çözümünün amaçlarını, işlevlerini ve kapsamını tanımlamayı içerir.

 • Sistem Tasarımı:

Gereksinimler toplandıktan sonra ayrıntılı bir sistem tasarımı oluşturulur. Bu, mimariyi tasarlamayı, donanım ve yazılım bileşenlerini seçmeyi ve IoT cihazlarının ve sensörlerinin entegrasyonunu planlamayı içerir.

 • Uygulama:

Tasarımdan sonra gelen uygulama aşaması, IoT çözümünün tasarım özelliklerine göre geliştirilmesini ve kodlanmasını içerir. Bu, yazılımı geliştirmeyi, donanımı yapılandırmayı ve çeşitli bileşenleri entegre etmeyi içerir.

 • Test:

Uygulama tamamlandıktan sonra, IoT çözümünün amaçlandığı gibi çalıştığını doğrulamak için kapsamlı testler yapılır. Bu, işlevsel test, performans testi ve çeşitli cihaz ve platformlarla uyumluluk testini içerir.

 • Dağıtım:

Başarılı testlerden sonra IoT çözümü hedef ortama dağıtılır. Bu, gerekli altyapının kurulmasını, IoT cihazlarının ve sensörlerinin kurulmasını ve uygun bağlantının sağlanmasını içerebilir.

 • İşletme ve Bakım:

IoT çözümü devreye alındıktan sonra çalışma aşamasına girer. Sistemin istikrarını, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak için sürekli izleme, bakım ve destek faaliyetleri yürütülür.

Şelale metodolojisi IoT dağıtımlarını yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Ancak, IoT projeleri bağlamında sınırlamaları olabilir.

IoT Projeleri için Çevik Metodolojiler

Çevik metodolojiler, yinelemeli, uyarlanabilir ve işbirlikçi yapıları nedeniyle IoT projeleri için oldukça faydalı olabilir. IoT projelerine uygulanabilecek bazı Çevik metodolojiler şunlardır:

 • Scrum:

Scrum, sprint adı verilen kısa yinelemelerde çalışan küçük, işlevler arası ekipler aracılığıyla değer sağlamaya odaklanan popüler bir Çevik çerçevedir. IoT projelerinde Scrum, her sprint için belirli hedefler tanımlayarak, IoT özellikleri ve işlevlerinden oluşan bir birikim oluşturarak ve kullanıcı geri bildirimlerine ve değişen gereksinimlere göre ürünü düzenli olarak gözden geçirip uyarlayarak uygulanabilir.

 • Kanban:

Kanban, iş akışını görselleştiren ve sürekli teslimatı vurgulayan başka bir Çevik metodolojidir. IoT projelerinde Kanban, cihaz entegrasyonu, yazılım geliştirme ve test gibi görevlerin ilerlemesini görselleştirmek ve izlemek için bir Kanban panosu oluşturularak uygulanabilir. Kurul, darboğazları belirlemeye, devam eden çalışmaları yönetmeye ve sorunsuz bir faaliyet akışı sağlamaya yardımcı olur.

 • Yalın Başlangıç:

Yalın Başlangıç metodolojisi, Çevik ilkeleri hipotezleri doğrulamaya ve kullanıcılardan geri bildirim toplamak için Minimum Uygulanabilir Bir Ürün (MVP) sunmaya odaklanarak birleştirir. IoT projelerinde Yalın Başlangıç, IoT çözümlerini hızla prototipleyerek ve test ederek, kullanıcı geri bildirimlerini toplar. Ardından ürünü yinelemek ve geliştirmek için bu geri bildirim kullanılabilir.

 • Aşırı Programlama (XP):

Aşırı Programlama, sık iletişimi, sürekli entegrasyonu ve test odaklı geliştirmeyi vurgulayan Çevik bir metodolojidir. IoT projelerinde, IoT yazılım geliştirme için çift programlamayı benimseyerek, düzenli kod incelemeleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca IoT cihazları ve sistemleri için otomatik testler uygulayarak XP uygulamaları kullanılabilir.

 • Çevik Proje Yönetimi:

AgilePM veya Disiplinli Çevik Teslimat (DAD) gibi Çevik proje yönetimi yaklaşımları, Çevik projeleri yönetmek için kapsamlı çerçeveler sağlar.

Özetle bu metodolojiler, etkili proje yürütmeyi sağlamak için IoT projelerine uygulanabilecek proje planlama, ekip işbirliği, paydaş katılımı ve sürekli iyileştirme konularında rehberlik sunar.

Karmaşık IoT Uygulamaları için Hibrit Yaklaşımlar

Karmaşık IoT uygulamaları, benzersiz zorlukları çözmek için geleneksel proje yönetimi ve Çevik metodolojilerin bir kombinasyonunu gerektirir. Ne kadar karmaşık olursa olsun, IoT projelerini yönetmek için etkili olabilecek bazı karma yaklaşımlar şunlardır:

 • Yinelemeli Şelale:

Bu yaklaşım, şelale metodolojisinin sıralı doğasını Çevik metodolojilerden yinelemeli unsurlarla birleştirir. Projeyi şelale modeline benzer şekilde aşamalara ayırmayı içerir. Ancak aşamalar arasında geri bildirim ve ayarlamalara izin verir. Her aşama şelale benzeri bir süreci izler. Gereksinimleri iyileştirmek, geri bildirim toplamak, sonraki aşamaya geçmeden gerekli ayarlamaları yapmak için her aşamada yinelemeli döngüler içerir.

 • Sahne Kapıları ile Çevik:

Bu karma yaklaşım, karar verme ve proje kilometre taşları için sahne kapılarını dahil eder. Aynı zamanda Çevik uygulamaları içerir. Proje aşamalara ayrılmıştır. Buna göre her aşamanın sonunda ilerlemeyi ve riskleri değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeye göre bir sonraki aşamaya geçmek için devam etme/etmeme kararları verilir. Her aşama, Scrum veya Kanban gibi Çevik uygulamaları benimser. Aşama kapılarında yapılandırılmış bir gözden geçirme süreci sağlar. Ve sonuç olarak her aşamada yinelemeli geliştirme ve esnekliğe olanak tanır.

 • Özellik Odaklı Geliştirme (FDD):

FDD, özellik sunumuna odaklanan yinelemeli ve artımlı Çevik bir yaklaşımdır. Karmaşık IoT uygulamaları bağlamında, özellikleri kritikliklerine ve karmaşıklıklarına göre yönetmek ve önceliklendirmek için FDD benimsenebilir. Proje ekibi özellikleri tanımlar ve önceliklendirir. Bu özellikleri sunmak için kısa yinelemeler yapar ve geri bildirime dayalı olarak uyum sağlar. FDD, esneklik ve artımlı teslimata izin verirken özellik geliştirmeyi yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

 • Spiral Model:

Spiral model, yinelemeli gelişimi risk yönetimi ile birleştirir. Her biri tanımlanmış riskleri ele almaya ve geri bildirimi dahil etmeye odaklanan birden fazla geliştirme döngüsünü içerir. Karmaşık IoT projelerinde spiral model, yüksek riskli alanları erkenden belirleyip ele alır. Ayrıca IoT bileşenlerini prototipleyerek test eder. Yinelemeli geri bildirim döngülerine dayalı olarak kapsamı ve işlevselliği kademeli olarak genişleterek kullanılabilir.

 • Hibrit Çevik:

Bu yaklaşım, IoT projesinin özel ihtiyaçlarına ve karmaşıklıklarına göre uyarlanmış Scrum, Kanban ve Yalın Başlangıç gibi çoklu Çevik metodolojilerin öğelerini birleştirir. Proje ekibi, Çevik uygulamaları ve çerçeveleri projenin gereksinimlerine, ekip dinamiklerine ve paydaş katılımına göre seçer ve uyarlar. Uyumlu ve işbirliğine dayalı bir geliştirme süreci sağlar. Aynı zamanda projenin farklı yönleri için en uygun Çevik uygulamaları seçmede esneklik sağlar.

Karmaşık IoT uygulamaları için hibrit yaklaşımlar benimserken, projenin benzersiz özelliklerini, ekibin yeteneklerini ve paydaşların gereksinimlerini dikkate almak önemlidir. Ancak böylece ekipler, farklı metodolojilerin güçlü yönlerini birleştirerek karmaşıklığı etkin bir şekilde yönetebilir, belirsizlikleri giderebilir ve başarılı IoT çözümleri sunabilir.

Proje Yönetiminde IoT'ye Özgü Hususların Rolü

IoT dağıtımları, birlikte çalışabilirlik, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve veri yönetimi gibi zorlukları beraberinde getirir. Bu nedenle, proje yönetimi metodolojilerinde IoT'ye özgü bu faktörleri dikkate almak çok önemlidir. Bu noktada dikkate alınması gereken faktörleri aşağıda özetleyelim:

 • Güvenlik önlemlerinin entegre edilmesi,
 • Birlikte çalışabilirlik sorunlarının ele alınması,
 • Katlanarak artan veri büyümesinin yönetilmesi
 • Proje yaşam döngüsü boyunca ölçeklenebilirliğin sağlanması

IoT projelerini başarıyla uygulamak, yapılandırılmış ve uyarlanabilir bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle kuruluşlar, doğru proje yönetimi metodolojilerini seçip uyarlamalıdır. Bu sayede IoT dağıtımlarının karmaşıklıklarında gezinebilir, paydaş işbirliğini sağlayabilir ve somut sonuçlar elde edebilir. Şelale, çevik veya hibrit yaklaşımlardan yararlanan proje yöneticileri, sorunsuz entegrasyon sağlar. Aynı zamanda verimli kaynak tahsisi ve başarılı proje teslimi sağlamak için IoT'nin sunduğu benzersiz zorlukları ve fırsatları dikkate almalıdırlar.

Sonuç

IoT dünyası, uygun metodolojilerin uygulanmasını gerektiren benzersiz proje yönetimi zorlukları sunar. Kuruluşlar, doğru yaklaşımı kullanarak IoT dağıtımlarını etkili bir şekilde planlayabilir, yürütebilir ve izleyebilir. Aynı şekilde kaynakların optimum şekilde kullanılmasını sağlayabilir, riskleri azaltabilir. Özetle, hızla gelişen IoT ortamında istenen sonuçlara ulaşabilir.

image.png

Apollo portalı ile enerjinizi anlık olarak izleyin.

CTA

Türkiye’nin ilk ve tek yapay zeka destekli dijital enerji platformu Apollo IoT ile enerjinizi IoT teknolojisiyle daha doğru ve verimli yönetebilirsiniz. Apollo ile elektrik faturalarının kontrolü, optimizasyonu ve tahminlemesini yapabilir, enerji tüketiminizin 365 derece takibini sağlayabilirsiniz!

Reaktif cezadan kaçınmak, faturalarınızı ve enerjinizi doğru yönetmek ve enerji takip sistemlerinden en verimli faydayı sağlamak ve en verimli elektrik tarifesini seçmek için şimdi hemen 10 gün ücretsiz Apollo demo talep edin!

facebook
twitter
linkedin
sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz