Sanayide Enerji Verimliliği Nasıl Artırılır?: 4 Önlem
article cover imageApollo IoT 20 Aralık 2023

Sanayide Enerji Verimliliği Nasıl Artırılır?: 4 Önlem

article-cover-imageSanayide enerji verimliliği nasıl artırılır? Enerji tüketim oranları, tasarruf potansiyelleri nedir? Bu yazıda sanayide enerji verimliliği artıracak önlemleri derledik.

 

İçindekiler:

 

 1. Sanayide Enerji Verimliliği

 2. Sanayide Enerji Verimliliğini Artıracak 4 Önlem

 3. Apollo IoT ile Sektör Karşılaştırması Yaparak Enerji Verimliliğini Artırın!

 4. Referanslar

 

 

 

Enerji verimliliği her sektörde olduğu gibi sanayi sektöründe de öncelikli bir konudur. Konutlarda hizmet ve yaşam standartlarını artırdığı gibi, sanayide de kaliteyi düşürmeden enerji tüketimini azaltmaya yarar.

 

Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de endüstrileşme, yaşam standartlarının yükselmesi ve nüfus artışı gibi faktörler enerji talebini artırmaktadır. Bu talebi karşılamak için gereken yöntemler arasında enerji verimliliğine odaklanmak büyük bir öneme sahiptir. 

 

Bu yazımızda, sanayide enerji verimliliği nasıl artırılır, enerji tüketim oranları ve tasarruf potansiyelleri gibi konular üzerinde duracağız. Sanayide enerji verimliliğin artırmak için buhar, motorlar, fan ve pompalar ile fırınlar gibi 4 ana alanda uygulanabilecek önlemleri listeleyeceğiz. 

 

Sanayide enerji verimliliği nedir ve neden önemlidir gibi sorulara cevap vererek başlayalım.

Sanayide Enerji Verimliliği

Sanayide enerji verimliliği, endüstriyel faaliyetlerin yüksek performansla kaliteyi bozmadan sürdürülürken daha az enerji kullanılmasıdır. Yani, üretim süreçlerinde kaynakların daha verimli kullanılmasıyla, ürün başına düşen enerji tüketiminin azaltılması anlamına gelir. 

 

Özellikle sanayi sektöründe, üretim miktarının artırılması hedeflenirken enerji verimliliğine de aynı şekilde önem verilmelidir. Teknolojik yenilikler, üretim süreçlerindeki iyileştirmeler ve daha verimli ekipmanların kullanımıyla birlikte, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik daha iyi sağlanabilir. 

 

Sanayide enerji verimliliği, sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, bir de karbon emisyonlarını azaltarak çevresel etkiyi en aza indirir. Bu yüzden, sanayide enerji verimliliği önemlidir.

Enerji Tüketim Oranları ve Tasarruf Potansiyelleri 

Sektörlerin enerji tüketimine odaklandığımızda, tasarruf tedbirlerinin önemi daha da belirginleşir. Türkiye'de, tüm sektörler arasında enerji tüketimi dağılımına bakıldığında, endüstriyel tesislerin başı çektiği görülüyor. 

 

Binalar ise %30'luk oranlarıyla ikinci sırada yer alıyor. Binaların ikinci sırada olması şaşırtıcı gelebilir ama enerji tüketimi açısından, sanayiyle benzer düzeyde olduklarını görürüz.

 

Sanayide, yıllık olarak 2,2 milyar dolar civarında enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu, ürün maliyetlerindeki enerji payının azaltılmasıyla fiyatlar ve enflasyonun düşürülmesine katkı yapabilir.

 

Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği Oda Raporu’na göre Türkiye’de enerjinin yoğun şekilde kullanılmasıyla, sektörlerin %20 ila %30 arasında enerji tasarruf potansiyelleri bulunmaktadır.

 

Bu tasarrufla yılda 3 milyar USD değerindeki doğal gaz ithalatı yapılmayabilir. Bu önemli iyileşmeyi sağladığı için, en yüksek tüketim oranına sahip olan sanayi sektörü için çeşitli enerji verimliliği önlemleri alınmalıdır.

 

Bu konulara da göz atın:

Sanayide Enerji Verimliliği Artıracak 4 Önlem

İşletmenizde enerji verimliliğini nasıl arttırırsınız yazımızda da bahsettiğimiz gibi, uluslararası rekabeti etkileyen bir faktör olduğu için sanayide enerji verimliliği oldukça kritik bir konumdadır. 

Sanayi alanında, fırınlar, kazanlar, buhar üretimi, kurutma işlemleri, soğutma ve ısıtma sistemleri, havalandırma ve fanlar, iklimlendirme, basınçlı hava sistemleri, motorlar, elektrik kullanımı, aydınlatma ve soğutma kuleleri gibi sistemler üzerinde verimliliği artırmak amacıyla çalışmalar yapılır. 

Şimdi, sanayide enerji verimliliğini artırmak için kullanılan 4 başlıca önlemi detaylı bir şekilde inceleyelim:

1.Buhar Verimliliğini Artıran Önlemler

 • Buhar sistemlerinde izolasyonun güçlendirilmesi gereklidir. Boruların ve ekipmanların iyi ve düzenli bir şekilde izole edilmesi, buharın daha verimli bir şekilde taşınmasına yardımcı olur ve enerji kayıplarını azaltır.
 • Buhar kaçaklarının önlenmesi buharda enerji verimliliğini artıran bir diğer önlemdir. Sızıntıları ve kaçakları önlemek için düzenli kontroller yapılmalı ve sızıntıları gidermek için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Buhar üretiminde etkin yakıt kullanımı son derece gereklidir. Daha verimli ve temiz yakıtların kullanılması, buhar üretiminde enerji verimliliğini artırabilir.
 • Buhar üretimi ve dağıtımında kontrol sistemlerinin optimize edilebilir. Otomasyon ve kontrol sistemleri sayesinde buhar üretimi ve dağıtımı daha etkin bir şekilde yönetilebilir, bu da enerji tasarrufuna olanak sağlar.

2.Motorlarda Verimliliği Artırıcı Önlemler

 • Düzenli bakım ve kontrol motor verimliliğini artıran en önemli önlemlerden birisidir. Motorların düzenli olarak bakımı ve kontrolleri, verimliliğin korunmasına ve olası arızaların önlenmesine yardımcı olur.
 • Enerji verimliliği daha yüksek olan motorların tercih edilmesi, daha az enerji tüketimi sağlar ve iki yılda karlılığı arttırır.
 • Motorlar genellikle %75 yükte en yüksek verime ulaşırken, aşırı yükten korunmak enerji kullanımını azaltabilir.
 • On beş yaşını doldurmuş düşük verimli motorların, yüksek verimli olanlarla değiştirilmesi gerekmektedir.
 • Yüksek verimli motorlar, motorun ömrünü uzatırken aynı zamanda trafonun aşırı yüklenmesini önler, böylece enerji kayıpları engellenir ve enerji tasarrufu sağlanır.

3.Fan ve Pompalarda Verimlilik Artırıcı Önlemler

 • Fanlar ve pompalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Bu, verimliliği artırarak enerji kayıplarını önleyebilir.
 • Verimli ekipman kullanımı da fan ve pompalarda verimlilik arttırmak için son derece önemlidir. Daha yüksek enerji verimliliğine sahip fanlar ve pompaların tercih edilmesi, enerji tasarrufuna katkıda bulunabilir.
 • Sistemine uygun işletme stratejileri olarak otomatik kontrol ve paralel çalışma gibi yöntemler kullanılmalıdır.
 • Fan ve pompa sistemlerinde hız kontrolünün kullanılması, ihtiyaca göre ayarlanabilir hızlarla çalışarak enerji tasarrufu sağlar.
 • Fan ve pompa sistemlerinin optimize edilmesi, gereksiz enerji tüketimini azaltır ve verimliliği artırır. Örneğin, pompaların boru çaplarını, kayıpları en aza indirecek şekilde seçmelisiniz. 
 • Sistemdeki basınç seviyelerinin uygun bir şekilde ayarlanması, gereksiz enerji kullanımını engelleyebilir ve verimliliği artırabilir. Pompaların sayısı ve debisi, sistemle uyumlu olacak şekilde seçilmelidir.

4.Fırınlarda Verimlilik Artırıcı Önlemler

 • Fırınların verimliliğini artırmak için yalıtım güçlendirilmelidir. Isı kayıplarını azaltarak %5’e kadar daha verimli bir ısınma sağlayabilirsiniz.
 • Yakıtın en verimli şekilde kullanılması için fırınların yakıt tüketimi optimize edilmelidir.
 • Fırınların sıcaklık ve zaman gibi parametreleri hassas bir şekilde kontrol eden sistemlerin kullanımı, enerji verimliliğini artırabilir.
 • Isı geri kazanım sistemleriyle atık ısı tekrar kullanılabilir, bu da enerji tasarrufu sağlar.
 • Hava ile yakıtın yeterince karışamaması eksik yanmaya neden olur. Baca gazındaki yanmamış yakıt seviyesi düzenli olarak denetlenebilir.

Apollo IoT ile Enerji Verimliliğini Artırın!

Sanayide enerji verimliliğinin önemini daha iyi anladığımız bu dönemde, alınacak önlemleri bilmek ve bunları uygulamak ve analizini yapmak da önemli hale gelmiştir.

 

Apollo IoT, sanayi verimliliğini artırmak ve alınacak önlemlerin etkinliğini gözlemlemek için en donanımlı yapay zeka destekli enerji yönetim platformudur.

 

Apollo IoT, sektörünüzdeki diğer firmaların belirli enerji değişkenlerine göre enerji yoğunluğunu hesaplar ve firmanızın sektördeki yerini görmenizi sağlar.

 

Sanayide sağladığımız enerji verimliliğini gerçek rakamlarla görmek için Sanayi Sektörü Vaka Analizimize göz atın.

 

Endüstriyel süreçleri izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için akıllı çözümler sunan Apollo sayesinde, verileri gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve işletmenizin performansını artırabilirsiniz. Apollo IoT ile işletmenizi daha verimli hale getirin ve rekabet gücünüzü artırın.

 

Şimdi ücretsiz deneyin!

revize (1).jpg

Referanslar

https://enerji.mmo.org.tr/2018/07/23/dunyada-ve-turkiyede-enerji-verimliligi-oda-raporu-aciklandi/ 

facebook
twitter
linkedin
sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz