Yeşil Ekonomi: İzlemeniz Gereken 10 Adım!
article cover imageApollo IoT 08 Nisan 2024

Yeşil Ekonomi: İzlemeniz Gereken 10 Adım!

article-cover-imageYeşil ekonomi hakkında bilmeniz gereken her şey: yeşil ekonomi, çıkış noktası, 5 ilkesi ve yeşil ekonomi dönüşümü hakkındaki en önemli bilgileri sizin için derledik!

Yeşil Ekonomi: İzlemeniz Gereken 10 Adım!

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi bulmak mümkün mü?

Giderek artan ekonomik faaliyetler, doğal kaynak tüketimini hızlandırırken, çevresel ve sosyal sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunlar karşısında sürdürülebilir bir gelecek kurmak ve aynı zamanda ekonomik büyümeyi sürdürmek ‘’yeşil ekonomi’’ ile mümkün olabilir!

Yeşil ekonomi, sadece finansal kazançlara odaklanmak yerine, çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulunduran bir kavramdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, düşük karbon salınımı, atık azaltma ve doğal kaynakların adil kullanımı gibi prensipleri içeren bu ekonomik model, sadece bugünümüzü değil, yarınımızı ve gelecek nesilleri de hesaba katarak ekonomik büyümeyi destekliyor.

Bu yazımızda, yeşil ekonominin çıkış noktasını, temel ilkelerini keşfedecek ve ekonomik büyüme ile sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi anlamaya ve bu dengeyi sağlamak adına atılabilecek adımlara odaklanacağız.

İçindekiler

 1. Yeşil Ekonomi Nedir?

 2. Yeşil Ekonominin Çıkış Noktası Nedir?

 3. Yeşil Ekonominin 5 İlkesi

 4. Yeşil Ekonomi Dönüşüm Sürecinde İzlenmesi Gereken Adımlar

 5. Yeşil Yeni Düzen Nedir?

 6. Apollo ile Yeşil Ekonomi Modelini Destekleyin!

 

Yeşil Ekonomi Nedir?

Yeşil ekonomi, çevre dostu ve sürdürülebilir bir kalkınma modeline odaklanan, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal meselelerle birlikte ele alınması gerektiği görüşünü destekleyen ekonomi anlayışıdır.

Yeşil büyüme doğal kaynakları sürdürülebilir ve adil bir şekilde yönetme, enerji verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma ve çevresel korumayı temel alan bir ekonomik sistem oluşturmayı hedefler.

Yeşil Ekonominin Çıkış Noktası Nedir?

Yeşil ekonominin asıl çıkış noktası, geleneksel ekonomik modellerin doğal kaynakları sınırsız ve serbestçe kullanma eğilimini sorgulaması ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine dayanmasıdır. Günümüzde ekonomik, sosyal ve çevresel birçok sorunumuz kontrol edilemeyen büyümeden kaynaklanıyor.

Aslında küresel ısınma, bilinçsiz doğal kaynak kullanımı, işsizlik ve gelir adaletsizliği gibi konular, sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılıdır. Çünkü çok uzun süre boyunca gelişme sadece ekonomik yönleriyle ele alındı böylece çevresel ve sosyal etkiler ikinci planda kaldı.

İşte yeşil ekonominin çıkış noktası tam da burasıdır! Ekonomik büyüme odaklı kalkınma politikalarının olumsuz çevresel ve sosyal etkenlerini göz önüne almak, sürdürülebilir toplumların oluşturulması için büyük bir öneme sahiptir.

Bu konular da ilginizi çekebilir:

Yeşil Ekonominin 5 İlkesi

Yeşil ekonomiyi ve çıkış noktasını öğrendiğimize göre, yeşil ekonominin beş ilkesine daha yakından bakalım:

Refah ve Kalkınma İlkesi

Ekonomik büyümenin de temelinde yer alan kalkınma, yeşil ekonominin en önemli özelliklerinden biridir. Asıl amacı, ekonomik gelişmenin tüm insanlar için ortak bir fayda yaratmasıdır.

Eğitimden ulaşıma, sürdürülebilir yaşam alanlarından altyapıya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ilke ekonomik modelin daha sürdürülebilir olması savunur.

Eşitlik ve Adalet İlkesi

Yeşil ekonomi, fırsat eşitliği ve adil gelir dağılımı gibi sosyal konularda da gelişim sağlamayı hedefler.

Aynı zamanda, ekonomik büyümenin zaman içinde kapsayıcı bir yaklaşımla güçlendirilmesini sağlar. Eşitlik ve adalet kavramları, tüm fırsatlara ve avantajlara eşit erişimi ifade ederken, karar alma süreçlerine geniş katılımı da içerir.

Çevrenin Korunması İlkesi

Doğal kaynakların ve çevrenin göz ardı edildiği bir ekonomik model, geleceğimizi büyük bir risk altına sokar. Çevrenin korunması ilkesi, doğanın sunduğu kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini korumayı amaçlar.

Daha çevreci bir ekonomi modeli, doğal düzenin korunmasını sağlar ve iklim krizi ile etkili bir şekilde mücadele eder.

Verimlilik ve Yeterlilik İlkesi

Yeşil ekonomi, döngüsel bir yapıda olup kaynak kullanımının ve emisyonların az olmasını gerektirir. Doğanın sunduğu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Aynı zamanda, nüfus artışına bağlı olarak artan atık oluşumuna karşı etkili bir önlem alır. Üretimde verimlilik çerçevesinde, kaynakların etkin kullanımı ile çevresel etki olmadan ekonomik gelişme sağlanabilir.

İyi Yönetişim İlkesi

Sadece ekonomik gelişmeye odaklanan bir yaklaşım, toplumsal iş birliğini engelleyebilir.

İyi yönetişim ilkesi kamu ve sivil toplumun karar alma süreçlerinde bir araya gelmesini teşvik eder, böylece kapsayıcı ve şeffaf süreçler geliştirilir. İş birliği temelli bir yönetim için önemlidir.

Yeşil Ekonomi Dönüşüm Sürecinde İzlenmesi Gereken Adımlar

Global bir iş birliği sonucunda oluşturulan Yeşil Ekonomi Koalisyonu, yeşil dönüşüm sürecinde izlenmesi gereken adımları, sunduğu prensiplere ek olarak belirlemiştir. Bu adımlar, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde izlenmesi gereken stratejik bir yol haritası niteliğindedir.

 1. Yeşil ekonomi için gerekli olan doğal kaynakların, politikaların, kurumların ve ilgili değerlerin belirlenerek tanımlanması.
 2. Yeşil ekonominin önemini topluma geniş bir kapsamda anlatarak farkındalık oluşturulması.
 3. Ekonomik modelde ortak bir fayda oluşturulmasını sağlayan bu geçişte tüm paydaşların katılımını desteklemek ve toplumsal iş birliği sağlamak.
 4. Sağlanan toplumsal iş birliğine tüm aktörlerin katılımını desteklemek amacıyla kapsayıcı bir yaklaşım benimsemek.
 5. Ekonomi politikalarının ve performans metriklerinin yeşil ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla uyumlu hale getirilmesi.
 6. En etkili yeşil ekonomi uygulamalarını örnek alarak ilgili çalışmaların desteklenmesi.
 7. Yeşil ekonomi ilkeleri ile uyumlu finansal mekanizmaların belirlenmesi.
 8. Yeşil ekonomiye geçişte sosyal boyutta karşılaşılabilecek risklerin katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesi.
 9. İlgili politik, yasal ve finansal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için stratejik bir yol haritasının hazırlanması.
 10. Kamu, özel sektör ve toplumsal kuruluşlar tarafından ilgili yatırımların hayata geçirilmesi.

Yeşil Yeni Düzen Nedir?

1929'da Amerika'nın Büyük Buhranı ile başlayan büyük ekonomik çöküş, yeni bir kalkınma planına ihtiyaç duyulmasına sebep oldu. Buhranın ardından, ABD Başkanı Roosevelt, bu zorlu dönemde ekonomiyi canlandırmak amacıyla 'Yeni Düzen' (New Deal) adını verdiği bir plan duyurdu.

Bu plan regülasyonları, vergi düzenlemelerini ve ekonomik yapının temel değişimini teşvik eden unsurları içeriyordu. Roosevelt'in bu ekonomik hamlesi, Yeşil Yeni Düzen (Green New Deal) tarafından ilham alınarak yeşil ekonomiye geçişin modelini oluşturdu. Bu model, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bir atılım öngörüyor.

Yeşil Yeni Düzen'in temel savı, enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji sektörlerinin genişlemesinin toplumda yeni iş fırsatları yaratacağıdır. Yeşil enerjiye geçişin, ekonomik olarak faydalı olacağını ve büyük bir ekonomik kalkınma ve atılımı tetikleyeceğini öne sürer. Bu sayede 'yeşil ekonomiye' geçişin toplum refahını artıracağı öngörülmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir öğrenmek için bu blog yazımızı da okuyabilirsiniz.

Apollo ile Yeşil Ekonomi Modelini Destekleyin!

Yeşil ekonomi modelinin nasıl hayata geçirileceği konusunda birçok soru ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşüm süreci için yukarıda da bahsettiğimiz bir yol haritası bize yardımcı olur.

Bu yol haritası; katılımın geniş olması, toplumsal diyalogun kurulması, yeşil ekonominin önemine dair farkındalık çalışmaları, kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi, şeffaf yönetim süreci, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum, yeşil ekonomi uygulamalarının teşviki, kamu ve özel sektör iş birlikleri gibi birçok alanı içermektedir.

Peki siz yeşil ekonomi modeline nasıl ayak uydurabilirsiniz?: Apollo IoT gibi enerji yönetim platformu kullanarak!

Apollo IoT olarak enerji tüketiminizi takip etmenin ve doğru kullanmanın gelecekte önemli bir rol oynayacağına inanmaktayız. Sizin için enerji tüketiminden, güneş enerjisi enerji takibine; karbon ayak izinden, elektrik faturanıza kadar enerjiye dair her adımı platformumuzda hesaplayarak, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Şimdi kullanmaya başlayın, sürdürülebilir geleceğin bir parçası olun!

Kaynak

facebook
twitter
linkedin
sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz