ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir? Avantajları Nelerdir?
article cover imageApollo IoT 15 Aralık 2023

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir? Avantajları Nelerdir?

article-cover-imageISO 50001 enerji yönetim sistemi nedir, faydaları nelerdir, enerji yönetim sistemi nasıl i̇şler ve avantajları gibi detaylar bu kılavuzda.

 

İçindekiler:

 

 1. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl İşler?

 3. ISO 50001 Enerji Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

 4. Apollo IoT ile İşletmenizde Enerji Yönetimini Sağlayın

 5. Referanslar

 

 

 

Üretim her geçen gün hızla arttığı gibi enerji kaynaklarımız da aynı şekilde azalıyor. Endüstriyel sektörlerde enerji kullanımının etkinliği, enerji koruma önlemleri, verimlilik, geri dönüşüm ve tekrar kullanım gibi önemli kavramlar da vazgeçilmez hale geliyor. Bu durumda, enerji tasarrufu yapmak ve bir enerji yönetim sistemi oluşturmak kaçınılmaz oluyor. Enerji yönetimi, enerjinin etkin kullanımını sağlamak için güvenlik, üretim miktarı ve kalitesi, çevresel sorumluluklar gibi faktörlerle birlikte düşünülür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ise burada devreye giriyor. 

 

ISO 50001 belgesi, tüm enerji kaynaklarını kapsar ve işletmeleri etkin enerji yönetimine, maliyetlerin düşürülmesine ve çevresel duyarlılığa teşvik eder. İşletmelerin enerji verimliliğini artırmak için gerekli süreçleri ve sistemleri oluşturmalarına, bu süreçleri uygulamalarına ve sürdürülebilirliğini sağlamalarına da yardımcı olur. 

 

Şimdi hep birlikte, ISO 50001 enerji yönetim sistemi nedir, faydaları nelerdir, enerji yönetim sistemi nasıl i̇şler ve enerji yönetiminin avantajları nelerdir gibi konuları daha detaylı inceleyelim. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ISO 50001 ulusal ve yerel enerji yönetimi standartlarının üzerine inşa edilmiş olup, enerji yönetimi konusundaki en son ve en iyi uygulamalara denir. Yani kısaca, ISO 50001 enerji yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. İşletmelerin enerji verimliliğini artırmak, enerji kullanımını optimize etmek ve enerji maliyetlerini azaltmak için genel bir çerçeve sunar. 

 

60’dan fazla ülkeden enerji uzmanları tarafından hazırlanan ISO 50001, bir tesisin enerji politikalarını belirlemelerine, hedefler koymalarına, enerji performans göstergelerini oluşturmalarına, enerji kullanımını izlemelerine, ölçmelerine, analiz etmelerine ve sürekli olarak iyileştirmelerine olanak tanır. Enerji performansını iyileştirmek için de önceliklendirmeyi ve kayıt altına almaya fırsat tanır.

 

Peki, ISO 50001 Standardı'nı kimler kullanabilir?

ISO 50001 standardı, her türlü organizasyon ve sektörde kullanılabilir ve uygulanabilir. İster büyük, ister küçük ölçekli olsun, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kuruluş ISO 50001'i benimseyebilir. Fabrikalar, hizmet sağlayıcıları, hastaneler, oteller, okullar, üniversiteler, belediyeler ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren kurumlar, ISO 50001'i enerji yönetimi süreçlerini iyileştirmek ve enerji performanslarını artırmak için kullanabilirler.

 

Ayrıca bu standart, ISO 9001 (Kalite Yönetimi), ISO 14001 (Çevre Yönetimi) ve BS EN 16001 (Enerji Yönetim Sistemi) gibi diğer standartlarla uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Bu da organizasyonların birden fazla yönetim sistemini bir arada kullanmaları ve entegre etmeleri için oldukça önemlidir.

 

Bu konular da ilginizi çekebilir:

iso.png

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin ve bu belgeyi edinmenin faydalarına bakalım.

 1. Enerji Verimliliğini Arttırmayı Sağlar.

ISO 50001, enerji verimliliğini artırmak için süreçleri ve sistemleri optimize etmeye yardımcı olur. İş performansını artırır, enerji tüketimini azaltarak üretkenliği artırmaya katkıda bulunmak için davranış değişiklikleri ve maliyet-etkin teknik çözümleri belirler. Bu sayede işletmeler, aynı işi yaparken daha az enerji tüketir ve maliyetleri düşürür.

 1. Enerji Maliyetlerinin Azalmasına Yardımcı Olur.

Daha verimli enerji kullanımı, enerji maliyetlerinde düşüş sağlar. ISO 50001'in uygulanması, enerji harcamalarında tasarruf sağlayarak finansal performansı olumlu etkiler.

 1. Sürdürülebilirliği Destekler ve Çevresel Etkiyi Azaltır.

Daha az enerji kullanımı çevresel etkiyi azaltır. ISO 50001, enerji yönetimini iyileştirerek organizasyonların çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Daha fazla öğrenmek için “Sürdürülebilirlik: Yeni “Olmazsa Olmaz’’ adlı yazımızı da okuyabilirsiniz.

 1. ISO 50001 İşletmelere Yenilik Sağlar.

Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak, çevreye daha duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelerek, yeni ürünler ve hizmetler için fırsatların oluşumunu teşvik eder.

 1. Enerji Güvenliğini Sağlamada Yardımcı Olur.

Enerji risklerini anlamaya yardımcı olur ve tesisin riskli alanlarını belirlemesine destek olur.

 1. Yasal Uyumluluk Sağlar.

Organizasyonların mevzuata ayak uydurması ve uyumlu olması gerekmektedir, zira ihlaller cezalara ve yargılama süreçlerine neden olabilir. ISO 50001, enerji ve çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyumu sağlar. ISO 50001'i benimseyen işletmeler mevzuata kolayca uyum sağlayabilirler.

 1. ISO 50001 Sürekli İyileştirme İlkesini Destekler. 

ISO 50001, organizasyonların sürekli olarak enerji performansını izlemelerini, ölçmelerini ve iyileştirmelerini teşvik eder.

 1. Kurumsal İmaj ve Rekabet Avantajı Sağlar.

ISO 50001 sertifikasyonu, tesisin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği konusunda öncü olduğunu gösterir. Müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar açısından olumlu bir imaj oluşturmanıza katkı sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl İşler?

ISO 50001, size enerji verimliliğini artırmak için bir çerçeve sunar. Enerji yönetimi sistemi süreci ise işletmenin sürekli olarak eylem planlamasını, bu planları uygulamasını, sonuçları kontrol etmesini, ilerlemeyi değerlendirmesini ve gerektiğinde politika ve hedefleri güncellemesini sağlar.

 

Sürekli iyileştirme için Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO) yaklaşımı veya Deming döngüsü, enerji yönetimi için temel alınan yaklaşımdır. Enerji yönetimi sistemi genellikle şöyle işler:

 1. İlk aşama, organizasyonun enerji hedeflerini belirlemesi ve bir enerji yönetim planı oluşturmasıdır. Bu aşamada, politika ve hedefler belirlenir, kaynaklar tahsis edilir ve süreçler planlanır.
 2. İkinci adım ise ISO 50001, enerji tüketimini izlemek, ölçmek ve analiz etmek için süreçlerin kurulmasını gerektirir. Enerji performans göstergeleri belirlenir ve enerji kullanımını ölçmek için izleme sistemleri oluşturulur. ‘’Enerji İzleme Yaparak Neler Kazanabilirsiniz?’’ başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.
 3. Belirlenen süreçler uygulanır ve işletilir. Bu aşamada, çalışanlar eğitilir, kaynaklar tahsis edilir ve enerji performansının artırılmasına yönelik stratejiler devreye alınır.
 4. SO 50001, enerji performansının sistematik olarak izlenmesini ve ölçülmesini gerektirir. Bu adım, belirlenen göstergelerin takibi, enerji verimliliği değerlendirmesi ve performansın ölçülmesini içerir.
 5. Son olarak, organizasyonlar enerji performansını değerlendirir ve iyileştirme fırsatlarını arar. Bu aşamada, hedeflere ulaşma durumu değerlendirilir ve sürekli iyileştirme için gereken adımlar atılır.

''İşletmenizde Enerji Verimliliğini Nasıl Arttırırsınız'' isimli blog yazımızı da okuyabilirsiniz.

ISO 50001 Enerji Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

 • Enerjiyle ilişkili maliyetleri azaltır.
 • Enerji tüketimini izleyerek performans hakkında bilgi sağlar ve verimliliği arttırabileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olur.
 • Enerji tüketimini düşürmenize yarar.
 • Verimliliği artırırken belirlenen yasal hedeflere ve kalite standartlarına uyum sağlar.
 • İsrafı azaltarak karbon emisyonlarını ve çevresel etkiyi minimize eder.
 • Toplum içinde enerji tüketim bilincini artırır ve kurumun saygınlığını yükseltir.
 • Diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak kaynak kullanımında tasarruf sağlar.

Daha fazlası için, ‘’Enerji Yönetiminin Faydaları Nelerdir?’’ başlıklı yazımızı da okuyun.

Ekran Resmi 2024-03-24 11.16.02.pngApollo Iot ile İşletmenizde Enerji Yönetimini Sağlayın!

Enerji yönetiminin ne kadar avantajlı olduğunu anladığımıza göre, sıra size çözüm sunmakta! Apollo IoT'un sunduğu çözümler ISO 50001 standardı ile bağlantılı olarak enerji verimliliğini arttırmayı hedefler. 

 

Apollo IoT firmanızın enerji değişkenlerini ISO 50001 kapsamında tespit eder ve enerji değişkenlerini belirleyerek tüketim performansınızı artırmaya yardımcı olur.

 

Apollo IoT ilk bulut tabanlı enerji yönetim platformu, enerji tüketim verilerini anlık olarak izleme, en uygun enerji tarifelerinden haberdar olma ve bu sayede enerji tüketimini optimize etme fırsatı sunar.

 

Yapay zeka ve 365 derece enerji yönetimi desteğiyle sürdürülebilirlik yolculuğunuzda size rehberlik edelim. 

 

ISO 50001 modülümüzü hemen denemek için ücretsiz demo talep edin!

revize (1).jpg

Referanslar

facebook
twitter
linkedin
sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz