ESG Nedir: Kriterleri Nelerdir & Şirketler için Önemi
article cover imageApollo IoT 29 Aralık 2023

ESG Nedir: Kriterleri Nelerdir & Şirketler için Önemi

article-cover-imageBu yazımızda ESG nedir, kriterleri nelerdir ve şirketler açısından neden bu kadar önemlidir, avantajları nelerdir gibi soruları cevaplayacağız.

ESG Nedir?: Kriterleri Nelerdir & Şirketler için Önemi

Şirketler için artık sadece kar elde etmek değil, aynı zamanda iklim krizi gibi çevresel faktörlere, sosyal çeşitlilik ve kapsayıcılığa, etik ve şeffaflık gibi yönetişim konularına odaklanmak büyük önem taşır hale geldi. 

İklim krizinin daha ciddiye alındığı bu dönemde, şirketlerin ve tüketicilerin bakış açıları değişmeye başladı. Tüketiciler, şirketlerden çevresel ve sosyal sorumluluk almalarını beklerken, yatırımcılar ve yöneticiler de bu değişimi destekledi. 

Şirketlerin sürdürülebilirlik düzeyini değerlendirmek ve ölçmek için ESG adı verilen bir derecelendirme kriteri ortaya çıktı. Sürdürülebilirlik: Yeni “Olmazsa Olmaz’’ konulu yazımızda sürdürülebilirliğe dair her şeyi öğrenebilirsiniz.

Bu yazımızda ESG nedir, kriterleri nelerdir ve şirketler açısından neden bu kadar önemli olduğunu ele aldık.

İçindekiler

  1. ESG Nedir?

  2. ESG Kriterleri Nelerdir?

  3. ESG Şirketler için Neden Önemlidir?

  4. ESG Uyumlu Gelecek İçin Apollo: Sürdürülebilirlikte Öncü Adımlar

 

ESG (ÇYS) Nedir?

ESG (ÇYS) "Çevresel, Sosyal, Yönetişim" kelimelerinin kısaltması olan çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında bir şirketin performansını değerlendiren bir ölçüttür.

Kısaca ESG, bir şirketin sürdürülebilirlik çabalarını, iş yerindeki kültürü, çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarını, ahlaki standartlarını ve risk yönetimini kapsayan bir rapordur.

Yatırımcılar ve piyasalar ESG'yi şirketin gelecekteki performansını ve sürdürülebilirlik stratejilerini anlamak için bir ölçüt olarak kullanır. ESG raporu şirketin finansal başarısı kadar önemlidir ve şirketin toplumsal etkisini, uzun vadeli değerini de yansıtır.

Daha fazlası için: Ekolojik Ayak İzi: Nasıl Azaltılır? 10 İpucu

ESG Kriterleri Nelerdir?

ESG kriterleri, yatırım performansının belirlenmesinde kullanılır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanları kapsamlı risk ve fırsat analizi için rehberlik eder. 

Çevresel (Environmental)

Artık yatırımcılar, işletmelerin çevresel etkilerini nasıl yönettiğine de bakıyor. Çevresel kriter, enerji kullanımı, atık yönetimi, sıfır net emisyon, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği gibi konuları değerlendirir. Bilinçli Enerji Tüketimi için, blog yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Ayrıca, ormansızlaşma ve su kirliliği gibi faktörler de bu kriterin altında değerlendirilir.

Sosyal (Social)

Sosyal kriter, şirketlerin paydaşlarına davranış biçimini ele alır. Örneğin, yerel topluluklarla ilişkiler, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, veri gizliliği, çeşitlilik, eşitlik, çalışan memnuniyeti, sağlık, güvenlik, insan hakları, etik ilkeler, tedarik zinciri sürdürülebilirliği gibi unsurlar bu kriterin içindedir.

Kurumsal Yönetişim (Governance)

Yönetişim boyutu, karar alma süreçleri, şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık, uyumluluk, hissedar ilişkileri ve iç kontrol sistemleri gibi faktörleri kapsar. Şirketlerin kendini nasıl denetlediğini ele alır. Yönetişim, iç kontrol sistemleri ve uygulamaları üzerinde durarak şirketin uyumunu değerlendirir.

Bu konular da ilginizi çekebilir:

ESG Şirketler için Neden Önemlidir?

Günümüzde çevre bilinci arttıkça tüketicilerin tercihleri de değişiyor. Sürdürülebilirlik odaklı tüketiciler, atık azaltma, geri dönüşüm ve kaynakları daha verimli kullanma konularına daha fazla önem veriyor. Haliyle, bu yeni tüketici davranışları, finansal ve yatırım kararlarını etkiliyor. Yatırımcılar da bu uygulamalara odaklanan şirketleri finanse etmeye yöneliyor. ESG bu yüzden şirketler için önemli bir kriter oluyor.

  • ESG kriterlerini dikkate almak, gelecekteki çevresel, sosyal ve yönetişim kaynaklı riskleri azaltır. Şeffaflık ve iyi yönetişim, operasyonların daha stabil olmasını sağlar.
  • ESG odaklı şirketler potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilir ve yatırım çekme potansiyellerini artırabilirler.
  • Sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk, şirketlerin rakiplerinden ayrılmasını sağlar.
  • Markaların müşteriler üzerinde daha olumlu bir etki bırakmasına yardımcı olur.
  • Şirketlerin uzun vadeli performanslarını güçlendirir, büyümeyi ve istikrarı destekleyebilir.
  • Tüketiciler, işbirliğinde bulundukları şirketlerden daha fazla çevresel ve sosyal sorumluluk almasını bekliyor. ESG'ye uyum, toplumsal beklentileri karşılama adına önemli bir adımdır.

Kısaca, ESG kriterlerini iş stratejilerine entegre eden şirketler, daha sağlam, uzun vadeli ve toplumsal açıdan daha kabul gören bir konuma geldikleri için şirketler için önemlidir.

Bu konulara da göz atın:

ESG Uyumlu Gelecek İçin Apollo: Sürdürülebilirlikte Öncü Adımlar

Apollo IoT'un sunduğu bulut tabanlı dijital enerji yönetimi yazılımı, şirketinizin enerji tüketim verilerini kontrol etmenizi, uygun terim ve tarifelerden haberdar olmanızı ve enerji tüketimini optimize etmenizi sağlar.

Enerji verimliliğini artırarak ekolojik ayak izini azaltmak, doğal kaynakları korumak ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş yapmak, ESG hedeflerine ulaşmada önemli bir adımdır. Apollo IoT, şirketinizin ESG kriterlerini karşılamasına ve sürdürülebilirlik çabalarınızı desteklemeye yardımcı olur.  

Şimdi ücretsiz kullanmaya başlayın!

 

facebook
twitter
linkedin
sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz