Çevresel Sürdürülebilirlik (Tanımı, Önemi & 12 İpucu)
article cover imageApollo IoT 27 Aralık 2023

Çevresel Sürdürülebilirlik (Tanımı, Önemi & 12 İpucu)

article-cover-imageÇevresel sürdürülebilirlik nedir, neden önemlidir, hangi alanları kapsar ve nasıl hayata geçirilebilir? Detaylarıyla bu yazıda bulabilirsiniz

 

İçindekiler: 

 1. Çevresel Sürdürülebilirlik Nedir?

 2. Çevresel Sürdürülebilirliğin Önemi

 3. Çevresel Sürdürülebilirliğin Kapsadığı 6 Alan

 4. Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlama Yolları

 5. Apollo IoT ile Bilinçli Enerji Tüketimi

 6. Referanslar

 

 

 

Çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin çevresel boyutudur ve doğanın korunması ile çevresel etkinin yönetilmesi gibi konuları kapsar. Sürdürülebilirliğin sosyal ve ekonomik boyutlarıyla birlikte üç ana bileşeninden biridir.

 

İklim krizinin etkileri, ticaret sistemlerinde değişimlere yol açmaktadır. Yeni düzenlemeler, küresel ısınma kaynaklı riskler ve müşteri tercihlerindeki değişimler, bu dönüşümün örnekleri arasındadır.

 

Özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumlar için, çevresel etkinin önemi giderek artmaktadır. Faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurumlar, çevresel etkiyi dikkate almak zorundadır.

 

Peki, çevresel sürdürülebilirlik tam olarak nedir? Bu sürdürülebilirlik planı hangi eylemlerle hayata geçirilebilir? Geleceğimiz için çevresel sürdürülebilirlik neden bu kadar önemlidir? Çevresel sürdürülebilirliğin kapsadığı 6 alan nelerdir? Bu yazımızda, bu konuları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Çevresel Sürdürülebilirlik Nedir?

Çevresel sürdürülebilirlik, insanların doğaya ve çevreye olan etkilerini minimize etmeyi, doğal kaynakları dengeli bir şekilde kullanmayı ve çevresel etkileri azaltarak gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefleyen yeni bir kavramdırSürdürülebilirlik: Yeni “Olmazsa Olmaz’’ adlı yazımızı okuyarak, sürdürülebilirlik hakkında daha fazla edinebilirsiniz. 

 

Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik ederken, atıkların azaltılması, enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilerin kullanımını da ön plana çıkarır.

 

Çevresel sürdürülebilirlik, ekosistemlerin, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği gibi önemli çevresel konuları ön plana çıkarır.

 

Çevresel sorunlar sadece tek bir ülkenin meselesi değildir, bu yüzden çözümler de tek bir yerde bulunmaz. Dünya, hepimizin paylaştığı bir yaşam alanıdır ve herkes bu gezegen için sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak gerekir.

 

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için uluslararası anlaşmalar yapılmaktadır. Bu sayede mevcut kaynakların tükenmesini önlemek için gerekli önlemler alınır. 

 

Çevresel performansın artırılması için insan etkinliklerinin doğadaki etkilerinin belirlenmesi gereklidir. Örneğin, geliştirilen ekolojik ayak izi, çevreye olan etkileri gösterir. Ekolojik ayak izinin azaltılması, çevresel etkinin ve sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir. Daha fazlası için Ekolojik Ayak İzi: Nasıl Azaltılır? 10 İpucu başlıklı yazımızı okuyun.

 

Bu konular da ilginizi çekebilir:

Çevresel Sürdürülebilirliğin Önemi 

Gelecek nesillerin daha iyi ve sağlıklı bir gezegende yaşaması için çevresel sürdürülebilirlik önemlidir.

 

İnsan yaşamı için çevresel kirliliğin azaltılması ve sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması, biyoçeşitliliğin korunması ve geleceğe aktarılması hedeflenir. Küresel ısınma gibi son yılların en büyük sorunlarıyla mücadele etmek için çevresel sürdürülebilirlik önemlidir. 

 

Kurumlar için de çevresel sürdürülebilirlik önemlidir. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği, doğru enerji kullanımı ile mümkündür. Marka güvenilirliğini sağlamak için de çevre problemleri konusunda doğru adımlar atılması gereklidir. ISO 14000 gibi standartlar, çevre yönetimi konusunda performansın izlenmesi ve geliştirilmesi için gereken rehberleri içerir. Bu standartlar, kuruluşlara çevresel sürdürülebilirliği uygulamada yardımcı olur.

 

Çevre sorunları, insanlığın ortak bir meselesidir ve ancak doğru adımlar atıldığında çözülebilir.

 

Bu konulara da göz atın:

Çevresel Sürdürülebilirliğin Kapsadığı 6 Alan

Çevresel sürdürülebilirlik endeksi genellikle altı farklı alanda sağlanabilir. Bu altı alan, çevreye yönelik yaygın zararların görüldüğü ve önlenmesi gereken alanları kapsar. 

 1. Ham madde Kullanımı

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için ilk alana odaklanıldığında, bu hammadde kullanımını içerir. Var olan kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve doğal kaynakların kendini yenileme kabiliyetinin desteklenmesi amaçlanır. Ayrıca, tüketiciler için daha sürdürülebilir ürünlerin üretilmesi bu alana dahildir.

 1. Enerji Tüketimi

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %75'i enerji kullanımından kaynaklanmaktadır.

 

Fosil yakıtlarla üretilen enerji, çevresel etkilerin büyük bir kısmını oluşturur. Küresel ısınmanın durdurulması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hayati önem taşır.

 

Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olur. Sınırsız ve temiz enerji kaynakları, hem kurumsal hem de bireysel düzeyde çözümler sunar. Bu doğal kaynaklar, kendiliğinden yenilenebilme özelliğine sahip olup, düzenli ve sorumlu bir biçimde kullanıldıklarında tükenmezler. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında daha fazla öğrenmek için blog yazımızı okuyabilirsiniz.

 1. Sera Gazı Salımı

Sera gazı emisyonları, doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılıdır. Bu gazlar, atmosferdeki ısıyı tutarak sera etkisine yol açar ve dolayısıyla küresel ısınmaya neden olur.

 

Üreticilerin doğaya saldığı sera gazının azaltılması, çevresel sürdürülebilirlik adına önemli bir adımdır.  Bu çerçevede, bilimsel temellere dayalı hedefler belirlemek, kurumsal emisyonları azaltmada mantıklı bir strateji olabilir.

 1. Atık Yönetimi

Atık yönetimi de sürdürülebilir çevre yönetimi açısından büyük önem taşır. 

 

Atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi, yeni atıkların oluşmasını engellerken mevcut atıklarla mücadele etmeye yardımcı olur.

 1. Biyoçeşitlilik

Çevresel zararların en belirgin olduğu alanlardan biri biyoçeşitliliktir. Biyoçeşitlilik için gerekli koruma önlemleri alındığında, insan yaşamı için de önemli adımlar atılmış olur. Biyoçeşitlilik bir bütün olarak düşünülmelidir; bir parçada meydana gelen zarar, diğer parçaları da etkileyen bir zarar zincirine yol açabilir.

 

Kurumsal düzeyde, tüm faaliyetlerin biyoçeşitliliği koruma ile uyumlu olması gerekmektedir. Çevreye zarar veren şirketler, diğer canlıların yaşam koşullarını olumsuz etkileyebilir. 

 1. Tedarik Zincirinde Atık Oluşumu

Ürün tedariki sürecinde atık oluşumu, enerji, hava ve su kirliliği gibi alanlarda da büyük zararlar meydana gelir. 

 

Sorumlu tedarikçilerle birlikte bu alanlardaki çevresel etkiler azaltılabilir.

Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlama Yolları

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamanın farklı yolları vardır. İşte bunlardan bazıları:

 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması

Temiz ve geri dönüşümlü enerji kaynaklarının kullanımı daha yaygın hale getirilmelidir.

 1. Çevre dostu ambalajların tercih edilmesi

Geri dönüşümü zor olan ve çevreye zarar veren plastik gibi ambalajların kullanılmaması gerekir.

 1. Alternatif ulaşım yöntemlerinin tercih edilmesi

Emisyonların azaltılması için farklı ve çevre dostu ulaşım yöntemleri tercih edilmelidir.

 1. Enerji verimliliği yüksek elektrikli cihazların tercih edilmesi

Daha verimli olan elektrikli aletlerin kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir. Aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemleri, elektronik cihazlar gibi alanlarda daha verimli ürünleri tercih etmek, gereksiz yere elektrik harcanmasını önleyebilir. 

 

Ayrıca, elektrikli cihazların kullanılmadığı zamanlarda fişlerini çıkarmak, enerji tasarrufu sağlamak için basit ancak etkili bir adımdır. Bu bilinçli tüketim alışkanlıkları, hem bireyler hem de işletmeler için önemli bir sürdürülebilirlik adımıdır.

 1. Kırmızı et tüketiminin azaltılması

Metan salımı ile ilişkilendirilen kırmızı etin tüketiminin düşürülmesi önemlidir.

 1. Çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi

Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye daha az zarar veren seçenekler tercih edilmelidir.

 1. Sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının benimsenmesi

Daha bilinçli ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları edinmek gerekmektedir.

 1. Döngüsel ekonomi prensibinin benimsenmesi

Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür prensibi doğrultusunda döngüsel ekonomi modeline geçilmelidir.

 1. Karbondioksit emisyonlarının izlenmesi ve azaltılması

Emisyonların takip edilmesi ve azaltılması için etkili stratejiler belirlenmelidir.

 1. Çevresel farkındalığın artırılması

Eğitimler ve bilinçlendirme çalışmalarıyla çevre konusunda farkındalık yaratılması önemlidir.

 1. Enerji İzleme yapılması 

Enerji izleme, enerji kullanımını ve verimliliğini takip etme sürecidir. Bu süreçte enerji tüketimi, kullanım örüntüleri ve potansiyel tasarruf alanları belirlenir. Enerji izleme, bir binanın, tesisin, işletmenin veya sürecin ne kadar enerji harcadığını anlamak ve daha verimli kullanım için stratejiler geliştirmek için kullanılır. Enerji izleme, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri azaltabilir ve çevresel etkiyi minimize etmeye yardımcı olur.

 1. Bilinçli enerji tüketimi 

Enerjiyi bilinçli tüketmek, kaynakları daha etkili kullanarak enerji tasarrufu sağlamak anlamına gelir. Bilinçli enerji tüketimi, gereksiz enerji kullanımını azaltmak, enerji verimliliği sağlamak ve çevreye daha az zarar vermek için bilinçli seçimler yapmak demektir.

Apollo IoT ile Bilinçli Enerji Tüketimi!

Apollo IoT, ISO 50001 kapsamında enerji değişkenlerinizi bulur ve enerji değişkenlerinizin tüketiminize etkisini tespit ederek daha sürdürülebilir tüketim yapmanızı sağlar.

Ekran Resmi 2024-03-24 11.18.50.png

 

Apollo IoT ile enerji tüketimini bilinçli ve verimli bir şekilde yönetin!

Türkiye’nin ilk ve tek yapay zeka destekli enerji yönetim platformu Apollo IoT, enerji tüketimini anlık olarak izleyerek, verimlilik sorunlarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur.

Gerçek zamanlı bildirimlerle hızlı müdahale imkanı sağlayarak enerji israfını minimum seviyeye indirir. Apollo IoT, enerji maliyetlerinizi azaltmaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmanıza olanak tanır. Çevreye duyarlılığınızı artırın ve sürdürülebilirlik için adım atın. 

 

Şimdi ücretsiz deneyin! 

 

revize (1).jpg

Referanslar 

facebook
twitter
linkedin
sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz